این میوه بومی چین جنوبی است ولی اصلاح آن در کشور نیوزیلند صورت گرفته و به سایر نقاط جهان گسترش یافته است. در ایران نیز با مشاهده وضعیت نامطلوب بخشی از باغات مرکبات در شمال کشور که در بعضی سالها در اثر سرمای زمستانه از بین میروند و دارای عملکرد پائینی هستند، اقدام به انجام مطالعاتی برای یافتن جایگزینی مناسب برای این باغات شد که درنهایت درخت کیوی فروت برای این منظور انتخاب گردید. این میوه نسبت به مرکبات مقاومت بیشتری به سرما داشته و عملکرد آن بالاتربوده و شرایط اکولوژیکی شمال کشور بسیار مناسب کشت این محصول است. با همکاری fao درسال ۱۳۵۷ چهار رقم ماده بنام هایوارد، برونو، مانتی و آبوت و دو رقم نر بنام توموری و ماتوا از کشورهای فرانسه و ایتالیا وارد و بعد از انجام تحقیقات لازم درسال ۱۳۶۷ اقدام به تکثیر وتوزیع بین باغداران گردید.
ورود و گسترش کشت این محصول و توجه بیش از حد باغداران برای تغییر کاربری اراضی جهت کشت آن وزارت کشاورزی وقت را به تامل واداشت، زیرا خطر تبدیل باغات مرکبات، شالیزارها و … درشمال کشور به باغات کیوی فروت وجود داشت لذا وزارت کشاورزی از حمایت این محصول خودداری نموده و با توجه به هزینه بالای احداث یک هکتار باغ کیوی، توسعه کشت این محصول تا حدود زیادی محدود گردید بطوری که تنها باغداران متمول قادر به احداث باغ کیوی هستند.
اکثر تولید کنندگان کیوی افرادی با سطح سواد و فرهنگ بالایی می باشند. لذا به تدریج اقدام به ایجاد چند تشکل با عضویت باغداران نموده اند. ایجاد این تشکلها تاثیر بسزایی در روند تولید و صادرات این محصول داشته بطوری که با ایجاد کلاس های آموزشی و ترویجی اطلاعات باغداران در این زمینه افزایش یافته و درنتیجه عملیات احداث ، داشت ، برداشت و بازاررسانی این محصول با کیفیت بالایی بانجام می رسد. درحال حاضر میزان ضایعات این میوه که ناشی از آ‏فات و بیماری ها، شرایط آب وهوایی ، مدیریت نامناسب ، ضعف سیستم حمل و نقل و سردخانه ها می باشـد، حدود ۲۴ تا ۳۳ درصد است. حدود ۹۰% از باغات از روش آبیاری تحت فشار( میکرو جت ) استفاده می کنند.
هرساله محصول تولیدی توسط شرکت های تعاونی خریداری شده بعد از درجه بندی و بسته بندی به سردخانه منتقل می شود. بطور متوسط هرسال ۱۰ هزار تن بطور رسمی و مقدار قابل توجهی نیز بطور غیر رسمی به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه و اروپا صادر می شود. مصرف سرانه این محصول در کشور ۵/۰ کیلوگرم می باشد.